Stad Nieuwpoort logo

Stad Nieuwpoort gaat volop voor de verdere professionalisering van de stadsdiensten en is op zoek naar nieuwe werkkrachten die mee willen bouwen aan een stad in volle verandering en vernieuwing. Ben je geboeid door de werking van een openbaar bestuur, werk je graag mee aan een optimale dienstverlening voor onze bewoners en sta je open om de beleidslijnen van onze kuststad mee uit te denken? Wil je bovendien werken in een gloednieuw administratief centrum dat binnenkort wordt gebouwd? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken!

http://www.nieuwpoort.be

Deskundige personeel

Als deskundige personeel ben je mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het dagelijkse personeelsbeleid voor de medewerkers van Stad en OCMW Nieuwpoort.

Je begeleidt een aantal diensten voor de verschillende HR-processen en staat in voor het verloningsproces. Voor deze diensten functioneer je als eerste aanspreekpunt.

De uitgebreide functiebeschrijving en alle informatie over de selectieprocedure vind je terug in de infobundel.

Wat wordt er van jou verwacht?

Kennis

·        Algemene kennis van de werking van een gemeente/OCMW en overheidsinstellingen

·        Basiskennis van het decreet lokaal bestuur en andere voor de functie relevante wetgeving en reglementering

·        Basiskennis sociaal recht en personeelsbeheer

·        Kennis van HR-processen

Competenties

·        Verantwoordelijkheid nemen: neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk

·        Flexibiliteit: past zijn aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist

·        Samenwerken: informeert, pleegt overleg en werkt mee

·        Analyseren: legt verbanden en ziet oorzaken

·        Initiatief: neemt het initiatief om structurele problemen binnen zijn takendomein op te lossen (reactief en structureel)

·        Klantgerichtheid: reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden

·        Plannen en organiseren: plant en organiseert zijn werk effectief

·        Zorgvuldigheid: blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren

·        Discretie: correct omgaan met vertrouwelijke informatie

Algemene toelatingsvoorwaarden (= elke kandidaat moet hieraan voldoen)

 Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je:

1.      Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;

2.      De burgerlijke en politieke rechten genieten;

3.      Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling.

 Algemene en bijzondere aanwervingsvoorwaarden

 

1.      Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

2.      In het bezit zijn van ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs in een studierichting met affiniteit in personeelszaken of human resource management.

Laatstejaarsscholieren of studenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. De kandidaten leveren dit studiebewijs en verklaring af op de uiterste dag gesteld voor het afsluiten van de inschrijvingen. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereisten voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de stad.

Indien de studierichting geen affiniteit heeft met personeelszaken of human resource management, dient u 2 jaar relevante beroepservaring aan te tonen in een vergelijkbare functie.

3.      Slagen voor een selectieprocedure.

gewenste ervaring

één tot drie jaar ervaring

Wat bieden wij jou aan?

Salaris

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal B1-B3

 

Bruto aanvangsloon op jaarbasis met 0 jaar ervaring: 30119,3 EUR.

 

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt voor deze functie voor een maximaal in aanmerking genomen, op voorwaarde dat je ervaring relevant is voor de functie. Beroepservaring uit de overheidssector wordt onbeperkt meegenomen voor de valorisatie van de anciënniteit.

 

Extralegale voordelen

-         Maaltijdcheques van 6 EUR waarvan je zelf 1,09 EUR bijdraagt

-         Gratis hospitalisatieverzekering

-         Fietsvergoeding van 0,15 EUR per km

-         Terugbetaling treinabonnement en abonnement De Lijn voor woon-werkverkeer

-         Smartphone

-         Ruime opleidingsmogelijkheden

-         Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart PlusPas

-         Vakantie: 32 dagen op jaarbasis, extra verlof bij dienstanciënniteit:

> 5 jaar ononderbroken anciënniteit: +1 dag;

>15 jaar ononderbroken anciënniteit: +1 dag;

> 25 jaar ononderbroken anciënniteit: +2 dagen;

> 30 jaar ononderbroken anciënniteit:+ 2 dagen.

Solliciteren ?

We verwachten je kandidatuur uiterlijk 19 april 2020, via onze website jobs.nieuwpoort.be.

Een volledige kandidatuur bevat je cv, motivatiebrief, een kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud).

 Meer inlichtingen kan je opvragen bij Vandenbroucke Sarah, Vandelanotte (sarah.vandenbroucke@vdl.be – 056/42.81.32)