Stad Nieuwpoort logo

Stad Nieuwpoort gaat volop voor de verdere professionalisering van de stadsdiensten en is op zoek naar nieuwe werkkrachten die mee willen bouwen aan een stad in volle verandering en vernieuwing. Ben je geboeid door de werking van een openbaar bestuur, werk je graag mee aan een optimale dienstverlening voor onze bewoners en sta je open om de beleidslijnen van onze kuststad mee uit te denken? Wil je bovendien werken in een gloednieuw administratief centrum dat binnenkort wordt gebouwd? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken!

http://www.nieuwpoort.be

Op zoek naar een Deskundige wonen (B1-B3)

De deskundige wonen is verantwoordelijk voor de informatieverlening rond wonen in de stad Nieuwpoort. De deskundige wonen staat in voor het beantwoorden van allerhande woonvragen: renovatie, premies, groepsaankopen, woningkwaliteit, opvolging van sociale bouw- en huurmaatschappijen, enz.

De deskundige wonen staat tevens in voor opdrachten ter ondersteuning van het algemeen woonbeleid van de gemeente: opmaak en opvolging van het woonplan, gemeentelijke reglementering rond wonen, opvolging leegstand en verkrotting, enzovoort.

 

De deskundige wonen staat onder meer in voor volgende opdrachten:

 • Vanuit het vakgebied wonen, burgers en andere betrokkenen informeren, adviseren en begeleiden,

 • Meewerken aan de opmaak en uitvoering van het lokaal woonbeleid,

 • Vanuit het vakgebied wonen gespecialiseerde werkzaamheden uitvoeren en zo de beleidsuitvoering ondersteunen.

 

De uitgebreide functiebeschrijving kan je in de inlichtingenbundel vinden.

Wat wordt er van jou verwacht?

Kennis

 • Kennis van de wetgeving van het thema wonen of huisvesting (premiestelsels, Vlaamse Wooncode …),
 • Technische basiskennis betreffende kwaliteitsnormen voor woningen zoals voorzien in de Vlaamse Wooncode,
 • Basiskennis van de (sociale) huurwetgeving.

Competenties

 • Organisatiebetrokkenheid en loyaliteit tonen, kunnen adviseren en indien nodig beslissen,
 • Flexibiliteit: past zijn aanpak of gedrag aan als de concreet situatie dat vereist,
 • Organiseren: organiseert zijn werk effectief,
 • Zorgvuldigheid: levert met oog voor detail correct werk af,
 • Probleemoplossend denken,
 • Technische vaardigheden beheersen,
 • Klantgerichtheid: Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden,
 • Samenwerken: informeert, pleegt overleg en werkt mee,
 • Initiatief nemen: neemt het initiatief om binnen zijn takendomein acties te initiëren (reactief en ad hoc).

Voorwaarden om deel te nemen

Algemene toelatingsvoorwaarden (= elke kandidaat moet hieraan voldoen):

 Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je:

 1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
 2. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 3. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling.

 Algemene en bijzondere aanwervingsvoorwaarden :

 1.  Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 2. In het bezit zijn van ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs;
 3. In het bezit zijn van een rijbewijs B;
 4. Slagen voor een selectieprocedure.

gewenste ervaring

geen ervaring

Wat bieden wij jou aan?

Salaris

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal B1-B3

Bruto aanvangsloon op jaarbasis met 0 jaar ervaring: 29.529,37 EUR.

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt voor deze functie voor een maximum van vijf jaar in aanmerking genomen, op voorwaarde dat je ervaring relevant is voor de functie. Beroepservaring uit de overheidssector wordt onbeperkt meegenomen voor de valorisatie van de anciënniteit.

 Extralegale voordelen

 • Maaltijdcheques van 6 EUR waarvan je zelf 1,09 EUR bijdraagt

 • Gratis hospitalisatieverzekering

 • Fietsvergoeding van 0,15 EUR per km

 • Terugbetaling treinabonnement en abonnement De Lijn voor woon-werkverkeer

 • Smartphone

 • Ruime opleidingsmogelijkheden

 • Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart PlusPas

 • Vakantie: 32 dagen op jaarbasis

 • Extra verlof bij dienstanciënniteit: > 5 jaar ononderbroken anciënniteit: +1 dag; >15 jaar ononderbroken anciënniteit: +1 dag; > 25 jaar ononderbroken anciënniteit: +2 dagen; > 30 jaar ononderbroken anciënniteit:+ 2 dagen.

Meer informatie

De uitgebreide functiebeschrijving en de data van de selectieprocedure kan je vinden in de inlichtingenbundel.

Meer inlichtingen kan je ook opvragen bij Vandenbroucke Sarah, Vandelanotte (sarah.vandenbroucke@vdl.be - 056/42.81.32)

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 2 februari 2020

Een volledige sollicitatie omvat een cv, een motivatiebrief, een uittreksel van het strafregiser (max. drie maanden oud), een kopie van het diploma en een kopie van het rijbewijs B.

Enkel volledige sollicitaties kunnen deelnemen aan de selectieprocedure.

De volledige sollicitatie moet ten laatste op 2 februari 2020 om 23u59 ontvangen zijn.