Veilingmeester Vismijn (C4-C5)

in Nieuwpoort

Stad Nieuwpoort gaat volop voor de verdere professionalisering van de stadsdiensten en is op zoek naar nieuwe werkkrachten die mee willen bouwen aan een stad in volle verandering en vernieuwing. Ben je geboeid door de werking van een openbaar bestuur, werk je graag mee aan een optimale dienstverlening voor onze bewoners en bezoekers en sta je open om de beleidslijnen van onze kuststad mee uit te denken? Wil je bovendien werken in een gloednieuw administratief centrum dat binnenkort wordt gebouwd? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken!

http://www.nieuwpoort.be

Op zoek naar een veilingmeester vismijn (C4-C5)

Ben je gebeten door de visserij?

Op zoek naar een gevarieerde job met verantwoordelijkheid en oog voor kwaliteit?

De veilingmeester zorgt ervoor dat de kwaliteitsvolle aangevoerde visproducten tegen de best mogelijke marktprijs verkocht worden via het veilingsysteem. De veilingmeester vismijn staat onder leiding van de vismijndirecteur en stuurt de arbeiders van de vismijn aan. De vismijndirecteur werkt onder supervisie van het afdelingshoofd leven die op zijn beurt werkt onder de algemeen directeur.

Kernresultaten

 1. Functie-specifieke taken van de veilingmeester: Invoeren en opvolgen van een kwaliteitsvolle visie op de werking in de vismijn, en ruimer binnen de dienst landbouw en visserij.

 2. Bedienen, beheren en onderhouden van materiaal en machines: Instaan voor het bedienen, beheren en onderhouden van de materialen en machines in eigendom van het lokaal bestuur.

 3. Coördinatie en leidinggevende taken: Instaan voor de organisatie, aansturing en opvolging van de arbeiders van de vismijn en concrete opdrachten en doelstellingen voor de directe medewerkers bepalen.

 4. Communicatie en extern contactpersoon: Instaan voor een open communicatie naar klanten, bezoekers, collega’s, externe partners en het bestuur.

 5. Algemene administratieve en technische ondersteuning: Uitvoeren van administratieve, technische en ondersteunende taken.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de inlichtingenbundel in bijlage.

Wat wordt er van je verwacht?

Algemene en bijzondere aanwervingsvoorwaarden :

 1. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

 2. In het bezit zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs;

 3. In het bezit zijn van een rijbewijs B of verplicht te behalen binnen de 2 jaar na aanstelling;

 4. Slagen voor een selectieprocedure.

Gevraagde competenties:

 1. Plannen en organiseren

 2. Kwaliteitsgerichtheid

 3. Mondelinge communicatie

 4. Coachen

 5. Conflicthantering

 6. Klantgerichtheid

 7. Flexibiliteit

 8. Stressbestendigheid

Wat bieden wij jou aan?

Salaris

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal C4-C5. Dit betreft een voltijdse betrekking met een contract van onbepaalde duur.

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt voor deze functie maximaal in aanmerking genomen voor de toekenning van de geldelijke anciënniteit, op voorwaarde dat de ervaring relevant is voor de functie, in de vissector.

Beroepservaring uit de overheidssector wordt onbeperkt meegenomen voor de valorisatie van de anciënniteit

 

Extralegale voordelen

 • Maaltijdcheques van 7,5 EUR waarvan je zelf 1,09 EUR bijdraagt

 • Gratis hospitalisatieverzekering

 • Fietsvergoeding van 0,25 EUR per km

 • Terugbetaling treinabonnement en abonnement De Lijn voor woon-werkverkeer

 • Smartphone

 • Laptop bij thuiswerk

 • Ruime opleidingsmogelijkheden

 • Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart PlusPas

 • Vakantie: 32 dagen op jaarbasis en extra verlof bij dienstanciënniteit

Solliciteren

We verwachten je kandidatuur uiterlijk 30 april 2023 om 23u59, via onze website jobs.nieuwpoort.be.
Een volledige kandidatuur bevat je cv, motivatiebrief, een kopie van je secundair diploma & rijbewijs en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud). 
Meer inlichtingen kan je opvragen bij de personeelsdienst: personeelsdienst@nieuwpoort.be

Privacy beleid

Met inachtneming van de Wet op de privacy, geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.

Wil je meer weten over het privacybeleid van Jobtoolz Klik hier